Palvelumme

Palveluvalikoimaamme kuuluvat yksilö- ja ryhmäpuheterapia, yksilö- ja ryhmäpsykologinen kuntoutus, muistihoitajan palvelut, koulutuspalvelut ja asiantuntijapalvelut.

Puheterapia-, psykologi- ja muistihoitajapalvelut toteutetaan verkostotyyppisesti asiakkaan ja kuntoutujan lähiympäristössä yhteistyössä hänen kanssaan.  Asiakas ja kuntoutuja osallistuu terapiaprosessiinsa aktiivisena kuntoutujana.  Harjoiteltavat ja saavutetut taidot ovat työn alla ja käytössä asiakkaan ja kuntoutujan normaaleissa toimintaympäristöissä.

Puheterapian tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä ja vuorovaikutuksen ja niiden kehityksen ongelmia sekä suun motoriikan toimintahäiriöitä.  Terapia perustuu puheterapeutin tekemään tutkimukseen ja terapiasuunnitelmaan.  Sillä vaikutetaan perusvalmiuksiin, jotka ovat kielellisen ja ei-kielellisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen edellytyksiä.  Puheterapia sisältää puheen, kielen ja suun motoriikan harjoituksia sekä puhettatukevien ja –korvaavien menetelmien (AAC) käytön opetusta ja harjoittelua.  Terapiaan kuuluvat sekä kommunikaatiohäiriöiseen asiakkaaseen että hänen ympäristöönsä kohdistuvat toimenpiteet.

Comments are closed.